Maritim klynge

«Det som har skapt norsk maritim næring er en unik kombinasjon av dyktige sjøfolk, risikovillige redere, teknologisk avanserte skip og skipsutstyr, og en forbløffende innovasjonsevne»
Et Kunnskapsbasert Norge, 2012

INNOVASJONSKRAFT AVHENGER AV TILGANG PÅ SJØBASERT KOMPETANSE

Norge som maritim nasjon er helt avhengig av norske sjøfolk. Det er i møte mellom den teoretiske, og den praktiske kompetansen, man utvikler maritime løsninger som gir den komplette norske maritime klyngen den konkurransekraften som er nødvendig for å kunne konkurrere fra Norge.

Det handler om Stolthet – Arbeidsplasser – Innovasjon – Framtid.

 

Maritim Framtid har i sommer og høst vært rundt omkring langs kysten fra Trondheim i nord til Grimstad i sør. Norske sjøfolk er hardt presset, men beskjeden fra aktørene i den maritime klyngen er krystallklar; – norske sjøfolk er livsnerven i den norske maritime næringen, og de er en av hovedårsaken til at vi kan lykkes fra Norge.

 

Maritim Framtid besøker Trondheim og forskningsmiljøet rundt NTNU og MARINTEK

– Norske sjøfolk forklarer vår maritime suksess og næringens enorme innovasjonskraft, det er den klare meldingen! 

Det unike samarbeidet mellom forskerne og norske sjøfolk er nøkkelen til at vi som maritim nasjon hele tiden kan ligge et hestehode foran konkurrentene, sier MARINTEKs forskningssjef.

Trondheim er en maritim by og norske sjøfolk er svært viktige, sier Høyres ordførerkandidat Yngve Brox. Norske sjøfolk har en stor tilleggsverdi, mener Brox. Han understreker derfor behovet for gode rammevilkår fra norske myndigheters side, slik at rederiene kan ansette og satse på norske sjøfolk også i fremtiden.

 

 

Maritimt eventyr – Maritim Framtid i Ulsteinvik

Ulsteinvik er et maritimt eventyr. Ikke bare i norsk, men og i verdenssammenheng. Norske sjøfolk utgjør en helt essensiell og nødvendig del av verdiskapingen i lokalsamfunnet. Kanskje er Ulsteinvik det mest maritime samfunnet på hele vår store klode?

I spissen for suksessen står norske sjøfolk!

 

For å sikre videreutvikling og innovasjon i maritim klynge er vi avhengig av internasjonalt konkurransedyktige ordninger. Nettolønn er en slik ordning.

Nettolønn gjør det mulig for rederier å ansette norske sjøfolk.Gjennomsnittlig tid til sjøs for norske sjøfolk er ca. 10 år. Norske sjøfolk går i land i Norge og over 70% av disse begynner å jobbe i maritim landbasert næring. Deres kompetanse er uvurderlig sett i forhold til bedriftens og klyngens utvikling. Hele 7 av 10 bedriftsledere i maritim næring sier at de er avhengig av sjøbasert kompetanse for å drive videreutvikling av egen bedrift. Å investere i norske sjøfolk er en helt nødvendig investering i kritisk erfaringsbasert kompetanse som landets største næring etter olje og gass er helt avhengig av.

 

 

 

Klyngedynamikk gjør oss verdensledende

Godt samarbeid mellom aktører innad i klyngen, innenfor samme bransje og på tvers av bransjer, bidrar til et løft for hele klyngen hva gjelder innovasjon og utvikling slik at klyngen ligger ett steg foran sine internasjonale konkurrenter.

Sentralt i verdiskapingen står de norske sjøfolkene med sin unike kompetanse. En kompetanse som innenfor maritim næring er validert høyt i forhold til innovasjon og uvikling i klyngen. En kompetanse hele klyngen er avhengig av.

Samarbeidet sikrer utvikling

MARITIM NÆRING ER LANDETS STØRSTE DISTRIKTSNÆRING

Verdiskaping på 175 mrd. kr årlig og over 100 000 arbeidsplasser skapes lokalt og gjør oss til vinnere globalt.

 • 1. OSLOFJORDREGIONEN Elektronikk og Subseautstyr
 • 2. SØRLANDET Boreutstyr
 • 3. STAVANGERREGIONEN Boring og produksjonstjenester
 • 4. HAUGALAND / SUNNHORDALAND Offshorerettet maritim klynge
 • 5. BERGENSREGIONEN Senter for industrishipping
 • 6. MØRE OG ROMSDAL Design og utstyr, samt bygging og operasjon av offshorefartøy
 • 7. TRØNDELAG Nasjonalt teknologisk kunnskapssenter – NTNU/Marintek
 • 8. NORD-NORGE Spredt maritim aktivitet i hele landsdelen – Arktisk maritim klynge under utvikling
MARITIM NÆRING ER LANDETS STØRSTE DISTRIKTSNÆRING

VERDISKAPING I DE ULIKE REGIONENE (Tall i NOK fra 2013)

 • 45 000 000
 • 40 000 000
 • 35 000 000
 • 30 000 000
 • 25 000 000
 • 20 000 000
 • 15 000 000
 • 10 000 000
 •  5 000 000
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1. Stavanger­regionen
 • 2. Oslo­fjorden
 • 3. Bergens­regionen
 • 4. Møre og Romsdal
 • 5. Sør­landet
 • 6. Haugalandet / Sunnhordaland
 • 7. Trøndelag
 • 8. Nord-Norge
 • 2004