Rapporter og Nett-TV

www.konkurransekfrafttilhavs.no

 

Konkurransekraft til havs er initiert av Norges Rederiforbund, LO, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund. Målet er å starte en prosess for å bidra til et enda høyere fokus på produktivitets- og effektivitetsarbeid i rederiene.