Norske sjøfolk

AVGJØRENDE FOR MARITIM VERDISKAPING

Maritim næring er Norges viktigste globale kunnskapsbaserte næring. Det er menneskene som har kunnskapen og som skaper innovasjon. Kunnskap utvikles og spres i samspillet mellom aktørene. Sjøfolks praktiske erfaring er en nøkkelfaktor i dette samspillet og en nødvendig forutsetning for innovasjon og konkurransekraft i næringen.

Norske sjøfolk går i land i Norge. Her bidrar de til videreutvikling og innovasjon i landbasert maritim virksomhet. En virksomhet som er verdensledende! Tilgang på praktisk erfaring fra norske sjøfolk er en nøkkelfaktor for suksess i maritim klynge og behovet er stort for sjøbasert kompetanse fra ulike typer skip. Kompetansen til underordnet mannskap er like viktig og like attraktiv for landbasert næring som den kunnskapen offiserene bringer med seg. I tillegg kommer over 8 av 10 offiserer fra underordnet stilling. Maritim næring trenger hele kompetansekjeden!

 

 Uten læreplass – Maritim Framtid i Ålesund

Er den maritime virkeligheten så rosenrød som norske politikere skal ha det til? Thea som har toppkarakterer står uten maritim læreplass nå i høst. For henne er virkeligheten alt annet enn rosenrød. Norske rederier opplever tøffe tider, og norske sjøfolk betaler prisen. Redere som tar samfunnsansvar, og har norske sjøfolk ombord, opplever å ikke være konkurransedyktige i norske farvann.

Den norske maritime klyngen er helt avhenging av norske sjøfolk med sin kompetanse, men sjøfolkene opplever daglig et knallhardt arbeidsmarked til sjøs. På norsk sokkel øker andelen utenlandsk arbeidskraft med lønninger det ikke er mulig å bo og leve av i Norge.
Er det en maritim framtid til sjøs for norsk ungdom som Thea i fremtiden?