Om Maritim Framtid

Et kunnskapsbasert nettsted om den norske maritime klyngen. Vi ønsker å sette fokus på de rammevilkårene som må til for at vi skal være en nasjon med en maritim framtid. Dette skal vi oppnå ved å spre fakta, informasjon og kunnskap.

Det handler om Stolthet – Arbeidsplasser – Innovasjon – Framtid.

Ansvarlig redaktør
Hans Sande

mob: 91616994

hans.sande@sjooff.no