Maritim politikk

Hva er partienes maritime politkk og hvilket parti har den beste maritime politikken? Alle partiene redegjorde for sin maritime politikk før valget i 2013, men mye har skjedd siden da. Hva mener de eksempelvis om muligheten for å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel? I tiden som kommer vil vi også presentere dere utkast til nye programmer.

2

 

 

 

 

 

Arbeider­partiet

Løfte Valg 2013 Utført
Mener dere at praktisk sjømannskompetanse er avgjørende for utvikling av den norske maritime næringen på land? Ja
Er dere prinsipielt for en nettolønnsordning? Ja
Vil dere etablere en lovfestet nettolønnsordning? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uavhengig av stillingskategori/yrkesgruppe? Ja
Vil dere heve taket i nettolønnsordningen? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister)? Nei
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak på utenlandsflåten i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)? Nei
 • Arbeiderpartiet vil videreføre og styrke nettolønnsordningen for sjøfolk blant annet gjennom lovfesting av ordningen og heving av taket.
 • De mener Norge må ta initiativ til en global avtale slik at det ikke lenger gis særskilt skattelette til skipsfart. Inntil det er oppnådd enighet om en slik avtale må norsk skipsfartsnærings ledende posisjon og norske sjøfolks arbeidsplasser sikres gjennom rammevilkår som er likeverdige med konkurrentenes.
 • Vil at Norge skal være verdens ledende nasjon innen maritim kompetanse og nyskaping. De vil derfor videreutvikle den maritime næringen slik at den kan levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene.

Fremskritts­partiet

Løfte Valg 2013 Utført
Mener dere at praktisk sjømannskompetanse er avgjørende for utvikling av den norske maritime næringen på land? Ja
Er dere prinsipielt for en nettolønnsordning? Ja
Vil dere etablere en lovfestet nettolønnsordning? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uavhengig av stillingskategori/yrkesgruppe? Ja
Vil dere heve taket i nettolønnsordningen? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister)? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak på utenlandsflåten i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)? Ja
 • Mener stabilitet knyttet til rederiskatteordningen og konkurransedyktige vilkår er viktig for at Norge skal være et trygt og attraktivt investeringsland, samt for å opprettholde utenriksflåten også for fremtiden
 • Norske sjøfolk trenger en lovfestet nettolønnsordning som er på linje med den vi finner i eksempelvis i Danmark. Ordningen bør også gjelde for norske sjøfolk på NIS-registrerte skip. Vil også heve taket i ordningen.
 • Vil vurdere å gi en begrenset tilgang til norske havner for NIS skip. Vi ønsker også en grundig gjennomgang av muligheten for å harmonisere regelverk i NOR og NIS.

Høyre

Løfte Valg 2013 Utført
Mener dere at praktisk sjømannskompetanse er avgjørende for utvikling av den norske maritime næringen på land? Ja
Er dere prinsipielt for en nettolønnsordning? Ja
Vil dere etablere en lovfestet nettolønnsordning? Nei
Vil dere innføre en nettolønnsordning uavhengig av stillingskategori/yrkesgruppe? ?
Vil dere heve taket i nettolønnsordningen? ?
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister)? ?
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak på utenlandsflåten i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)? ?
 • For å beholde maritim kompetanse i Norge, mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU og de vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS)
 • De vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk, men de vil kutte i dagens ordning.
 • De ser potensialet for overføring av last fra land til sjø og vil ha et gebyr- og avgiftsregime som styrker nærskipsfarten.

Kristelig Folkeparti

Løfte Valg 2013 Utført
Mener dere at praktisk sjømannskompetanse er avgjørende for utvikling av den norske maritime næringen på land? Ja
Er dere prinsipielt for en nettolønnsordning? Ja
Vil dere etablere en lovfestet nettolønnsordning? Nei
Vil dere innføre en nettolønnsordning uavhengig av stillingskategori/yrkesgruppe? Ja
Vil dere heve taket i nettolønnsordningen? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister)? Nei
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak på utenlandsflåten i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)? Nei
 • Mener norske sjøfolk er viktige for den maritime klyngen og det har den siste tiden kommet sterke signaler om at KrF ønsker konkurransedyktige vilkår for norske sjøfolk
 • Vil sikre skipsfarten forutsigbare rammevilkår og en rederiskatteordning tilsvarende det man har i Europa
 • Vil sikre et sterkt og aktivt norsk eierskap i næringen

Senterpartiet

Løfte Valg 2013 Utført
Mener dere at praktisk sjømannskompetanse er avgjørende for utvikling av den norske maritime næringen på land? Ja
Er dere prinsipielt for en nettolønnsordning? Ja
Vil dere etablere en lovfestet nettolønnsordning? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uavhengig av stillingskategori/yrkesgruppe? Ja
Vil dere heve taket i nettolønnsordningen? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister)? Nei
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak på utenlandsflåten i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)? Nei
 • Partiet har stått bak regjeringens «Stø Kurs» politikk for maritim næring som medlem av den rødgrønne regjeringen i snart åtte år.
 • De har vært aktive i praktisk politikk når det gjelder å sikre de maritime næringene internasjonalt konkurransedyktige vilkår på de fleste områder.
 • Partiet vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk. De har vært en del av regjeringen i snart åtte år og har derfor stått bak dagens nettolønnsordning. Næringspolitisk talskvinne i partiet tar til orde for både lovfesting av ordningen og heving av taket.

Sosialistisk Venstreparti

Løfte Valg 2013 Utført
Mener dere at praktisk sjømannskompetanse er avgjørende for utvikling av den norske maritime næringen på land? Ja
Er dere prinsipielt for en nettolønnsordning? Ja
Vil dere etablere en lovfestet nettolønnsordning? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uavhengig av stillingskategori/yrkesgruppe? Ja
Vil dere heve taket i nettolønnsordningen? Ja
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister)? Nei
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak på utenlandsflåten i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)? Nei
 • Partiet har stått bak regjeringens «Stø Kurs» politikk for maritim næring som medlem av den rødgrønne regjeringen i snart åtte år.
 • Vil jobbe for bedre beredskap langs kysten
 • Ønsker å redusere petroleumsaktiviteten

Venstre

Løfte Valg 2013 Utført
Mener dere at praktisk sjømannskompetanse er avgjørende for utvikling av den norske maritime næringen på land? ?
Er dere prinsipielt for en nettolønnsordning? ?
Vil dere etablere en lovfestet nettolønnsordning? ?
Vil dere innføre en nettolønnsordning uavhengig av stillingskategori/yrkesgruppe? ?
Vil dere heve taket i nettolønnsordningen?
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister)? ?
Vil dere innføre en nettolønnsordning uten tak på utenlandsflåten i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)? ?
 • De sier ikke noe om nettolønnsordningen, men de har tidligere gått inn for å fjerne ordningen helt. Senest i sitt siste alternative budsjett da det ble behandlet i Stortinget.
 • De vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene innenfor sektoren
 • De vil styrke forskningen på navigasjon, kommunikasjon og maritim sikkerhet spesielt rettet mot ferdsel i nordområdene

Et ”?” betyr at partiet ikke har tatt et tydelig standpunkt, og/eller uttrykker at de ønsker en konkurransedyktig ordning.