Nettolønn

Norge som maritim nasjon er helt avhengig av norske sjøfolk. Det er i møte mellom den teoretiske, og den praktiske kompetansen, man utvikler maritime løsninger som gir den komplette norske maritime klyngen den konkurransekraften som er nødvendig for å kunne konkurrere fra Norge.

Nettolønnsordningen må sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk. Hele 7 av 10 bedriftsledere i maritim klynge sier at de er avhengig av sjøbasert kompetanse for å drive videreutvikling og innovasjon i egen bedrift. Da må vi sørge for at de også i framtiden får tilgang på slike nøkkelressurser. Nettolønn er en investering i vår felles maritime framtid!

Hva ønsker næringen?

Nettolønnsordningen må gjøres konkurransedyktig!
• Taket for refusjon i ordningen for NOR* – skip må fjernes. Taket har nesten stått helt stille siden 2008! På syv år er ordningen kun justert med 4000,- kroner! Lønnsveksten har i samme periode vært på om lag 50.000,- kroner. Vi taper maritim konkurransekraft i takt med manglende politisk handlekraft.

Det må sikres bredere rekruttering av norske sjøfolk!
• Nettolønnsordningen må også gjelde for NIS** -skip i utenriksfart.

Det må sikres stabilitet og forutsigbarhet for de som ønsker å satse på norsk maritim kompetanse!

 

 *NOR (Norsk ordinært skipsregister)

**NIS (Norsk internasjonalt skipsregister).

Hva gjøres i andre land?

LAND Full nettolønn? Lovfestet ordning? Gjelder for
Danmark JA JA Dansk internasjonalt skipsregister (DIS)
Sverige JA Forankret i lov* Laste- og passasjerfartøy i internasjonal trafikk
England Fullt skattefritak* JA Flaggnøytralt
Nederland Delvis JA Nederlands flagg
Norge NEI NEI Norsk ordinært skipsregister (NOR), ikke Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

* For alle arbeidstakere som jobber mer enn 180 dager i utlandet.

Sikrer rekruttering av sjøfolk Sikrer rekruttering av sjøfolk

Sikrer rekruttering av sjøfolk

Gir stabile arbeidsvilkår for norske sjøfolk Gir stabile arbeidsvilkår for norske sjøfolk

Gir stabile arbeidsvilkår for norske sjøfolk

Gir økt kompetanse og vilje til innovasjon Gir økt kompetanse og vilje til innovasjon

Gir økt kompetanse og vilje til innovasjon

Gir høyverdiskapning i maritim næring Gir høyverdiskapning i maritim næring

Gir høyverdiskapning i maritim næring

Hva blir gevinsten?

Høy lønn gir økt skatteinntekter for staten. Investering i form av nettolønn på 1,6 millarder gir en gevinst tilbake på 18 millarder. Selv heving av taket og justering for framtidig lønnsvekst vil gi en særdeles lønnsom gevinst.

Hva blir gevinsten

NETTOLØNN PÅVIRKER OGSÅ MARITIM UTDANNNING POSITIVT

All maritim utdanning er avhengig av praktisk opplæring til sjøs for å oppnå maritime sertifikater.

Nettolønn bidrar til at rederier tar inn opplæringsstillinger.

Uten praksis => ingen norske sjøfolk.
Uten sjøfolk => ingen maritim utdanning.
Ingen fremtidig rekruttering til næringen.

Nettolønn påvirker også maritim utdanning positivt

175

Milliarder kr i verdiskaping Milliarder kr i verdiskaping

Milliarder kr i verdi­skaping

110.000

Maritime arbeidsplasser Maritime arbeidsplasser

Maritime arbeids­plasser

55

Milliarder kr i skatteinntekter Milliarder kr i skatteinntekter

Milliarder kr i skatte­inntekter

FAFO FAFO

7 av 10 bedriftsledere oppgir at sjøbasert erfaring har stor betydning for innovasjon og nytenkning i egen bedrift Les FAFO-rapporten her!

 • 1400
 • 1200
 • 1000
 •  800
 •  600
 •  400
 •  200
  • Maritim Næring
  • Norsk Næringsliv
  • Maritim Næring
  • Norsk Næringsliv
 • Verdiskapning per ansatt
 • Lønnskost per ansatt
 • Maritim Næring
 • Norsk Næringsliv

Lønnskostnadene per ansatt er høyere i maritim næring enn i andre næringer. Investeringen i lønn gir derimot en høyere verdiskapning per ansatt enn i noen annen næring