Norge i verden

Norge er bare verdens 119. største land. Til tross for dette har vi likevel klart å holde på vår posisjon som en internasjonal maritim stormakt.
To viktige årsaker til at lille Norge har klart dette er kompetanse og rammevilkår. Havet kommer også i framtida til å være svært viktig, og vi må sikre at Norge også for framtidige generasjoner beholder sin posisjon som maritim stormakt.
Skal vi få dette til trenger vi norske sjøfolk med høy kompetanse, og i tillegg gode og forutsigbare rammevilkår. Slik vil norske skip kunne fortsette å seile med norske sjøfolk og norsk flagg.

Antall skip med norsk flagg er avgjørende

Norge har rundt 1600 skip under norsk flagg i handelsflåten. Vår posisjon gir oss innflytelse i maritime spørsmål i internasjonale fora som FNs internasjonale maritime organisasjon IMO, EU og FNs arbeidstakerorganisasjon ILO. På den måten er vi som nasjon med på å forme morgendagens internasjonale skipsfart. Høye krav og strengt regelverk fremmer innovasjon og fører for eksempel til utvikling av nye og mer miljøvennlige produkter. På dette feltet er Norge i verdentoppen. Her ligger vårt fortrinn. For å beholde innflytelsen internasjonalt, må vi ha et sterkt norsk rederimiljø, norske sjøfolk og skip med norsk flagg. Nettolønn er et verktøy som sørger for at vi også i framtida kan ha en stor norsk flåte med sterk innflytelse internasjonalt.

Innflytelsen et land har på internasjonalt regelverk og standarder avhenger av størrelsen på landets flåte. Det vil si størrelsen på den totale tonnasjen som seiler med landets flagg. Store skip med mye tonnasje teller derfor mye mer enn mindre skip. Store tankere som går mellom kontinentene har flere ganger mer tonnasje enn fartøy som eksempelvis operer på norsk sokkel. For å styrke Norge som maritim aktør i internasjonale fora må derfor ressursene settes inn mot den norskeide ikke NIS-registrerte delen av flåten som går i interkontinental frakt (deep sea segmentet). Ambisjonen må være at norskkontrollerte skip skal føre norsk flagg. Å få «flagget hjem» store norskeide skip i ”deep sea” segmentet ville betydd mye for den norske maritime innflytelsen internasjonalt.

Maritim Framtid har tatt temperaturen på Grimstad og Sørlandet: ”før seilte vi verden rundt fra denne landsdelen”

Hvordan er den maritime situasjonen i byen og landsdelen, og hvordan er statusen for norske sjøfolk?

I århundrer har norske sjøfolk i ulike typer fartøy seilt ut i verden og solgt varer og knyttet bånd til verden. Fortsatt er det mange skip med norsk flagg i hekken, men norske sjøfolk er under knallhardt press.

Maritim Framtid har kikket nærmere på dette ved å reise rundt til ulike typer kystsamfunn i Norge. I denne videoen får vi en maritim smakebit fra den idylliske sørlandsbyen Grimstad.

Lille Norge

0,2

Prosent av hele jordens befolkning

0,2

Prosent av jordens totale overflate

En maritim stormakt!

150 år som et av verdens ledende skipsfartsland

som et av verdens ledende skipsfartsland

+100 LAND

+100 som norske selskaper opererer i +100 som norske selskaper opererer i

som norske selskaper opererer i

4. plass i verden hva gjelder verdien på skip 4. plass i verden hva gjelder verdien på skip

i verden hva gjelder verdien på skip

+100 som norske selskaper opererer i +100 som norske selskaper opererer i

1724 skip norsk­kontrollerte skip