Et kunnskapsbasert nettsted om den maritime næringen.

STOLTHET – ARBEIDSPLASSER – INNOVASJON – FRAMTID

Norske sjøfolk er nøkkelen til maritim suksess!

Den maritime næringa har en samlet verdiskapning på omlag 140 mrd kroner, og sysselsetter cirka 90 000 personer. Når man ser på hvilke grønne næringer som skal utvikles i tida framover peker man også på maritim næring. Et viktig kjennetegn ved denne næringa er at den er i en særstilling når det kommer til behovet for operativ kompetanse, herunder sjøansatte. Sjøfolk og deres kunnskap er nødvendig ikke bare for skipsfarten og rederinæringa, men også for tilknyttede næringer. For å opprettholde den erfaringsbaserte kompetansen som trengs i framtida, er det viktig at politisk ledelse gjennomfører hensiktsmessige og målrettede tiltak.